Informació general

Associar-se al AMPA

Si encara no és soci de l'AMPA Sant Josep i vol gaudir dels avantatges d'estar associat, ompli el següent formulari de sol•licitud, per unir-se i l'atendrem immediatament.

Que és l’AMPA i qui la forma

L´AMPA es l’abreviació de Associació de Mares i Pares de Alumnes, i és la representació dels pares al col·legi. L´AMPA està representada per la Junta Directiva, que està formada per pares i mares voluntaris escollits per l’Assemblea General. Aquesta junta està formada per un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a, un secretari/a, i una sèrie de vocals que coordinen totes les activitats que organitza l’AMPA: activitats extraescolars, excursió de pares, cros, patge reial, etc. La junta es reuneix, durant el curs escolar, el primer divendres de mes a les 19:30 al mateix col·legi, per poder tractar els temes pertinents a cada època del curs.

Al principi de cada curs, es convoca l’Assemblea General de l’AMPA, per aprovar la gestió del curs anterior, i el pressupost del curs que comença. Entre d’altres assumptes, de l’assemblea surten els membres que formaran part de la Junta Directiva, i l’aprovació de la quota anual que els pares pagarem. El pagament d’aquesta quota anual dona dret a que els nostres fills puguin participar a totes les activitats que l’AMPA organitza. Per al curs 2017/18, la quota anual aprovada ha estat de 54 € per família, amb un descompte del 50% per famílies amb un sol fill

Cada AMPA té una singularitat especial que defineixen els seus membres. Des de la seva creació, l’AMPA de la nostra escola ha estat enfocada cap a tres besants, que constitueixen els pilars bàsics de l’educació: ELS ALUMNES, ELS PARES i L’ESCOLA. Així doncs l’AMPA realitza diferents activitats dirigides als tres elements mencionats.

AMPA Alumnes
 • A part d’aquestes activitats extraescolars l’AMPA també organitza activitats ordinàries, que es desenvolupen al llarg del curs, com poden ser:
 •   Cros del Col·legi Sant Josep
 •   Visita del Patge Reial
 •   Festes de Sant Josep
 •   Torneig de Bàsquet
 •   Festival de Dansa
AMPA Pares
 • L’AMPA també organitza activitats enfocades als pares com fer classes de Esport Dance:
 •   Participar en un Torneig de Paddel
 •   A finals de curs, l’AMPA organitza una excursió per a pares i alumnes, amb activitats de grup, petits concursos, i molts regals i obsequis.
AMPA Col·legi
 • L’AMPA realitza activitats dirigides al personal del col·legi:
 •   Obsequi de Nadal al personal docent i no docent de l’escola
 •   I sobretot de col·laboració amb les activitats que l’escola organitza, i de les que l’AMPA subvenciona econòmicament una part.
 •   Aquestes activitats son: La Castanyada, El Tió, La Festa de Comiat de 2n. de BAT, Mercat Medieval de Sant Jordi, I la revista "Jo Parlo, tu parles..."

Funcions de l'Ampa

Les funcions bàsiques d’un AMPA són aquestes:

 • Donar suport i assistència a pares i mares, professors, alumnes i òrgans de govern dels centres en tot el que fa referència a l’educació dels fills
 • Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre
 • Assistir als pares i mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió dels centres sostinguts amb fons públics
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en els consells escolars
 • Facilitar la col•laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn
 • Col•laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementaries, extraescolars o de serveis
 • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar
 • També es fan gestions a les administracions públiques a fí de solventar determinats problemes, ja siguin d’infrastructura, seguretat, equipament i material, etc.